Hangover bird count 2023/2024

Hangover bird count 2023/2024

Instrukcja udziału w badaniach:
1. Prosimy Cię o dwa spacery: noworoczny i kontrolny.
a. Na spacer noworoczny koniecznie idź w Nowy Rok (01.01.2024, stąd nazwa projektu: „Hangover bird count”).
b. Na spacer kontrolny idź przed Nowym Rokiem (między 20 a 30 grudnia 2023 r.) lub po: między 5 a 15 stycznia 2024 r., w dogodnym dla Ciebie dniu.
2. Oba spacery powinny odbyć się w miarę możliwości tą samą trasą i gdy jest jasno (godziny 7-15).
3. Podczas każdego spaceru obserwuj otoczenie i notuj:
a. liczbę martwych ptaków (niezależnie od ich lokalizacji, np. pod budynkiem, na trawniku itp.). Informację o braku martwych ptaków również zapisz.
b. gatunki martwych ptaków (jeśli potrafisz je oznaczyć)
c. datę i liczbę przebytych kilometrów (użyj odpowiedniej aplikacji w telefonie lub sprawdź trasę na mapie).
4. Po powrocie z każdego spaceru, najlepiej od razu, wprowadź zebrane dane do ankiety Google (bit.ly/HangoverBirdCount) również wtedy, gdy nie stwierdzisz żadnych martwych ptaków (to dla nas także cenna informacja).
Dodatkowe wyjaśnienia:
• Środowisko spaceru jest obojętne: może to być miasto, wieś, park, las itp.
• Zachęcamy do tego, aby oba spacery był jak najdłuższe.
• Termin 2-5 stycznia wyłączamy z badań, bo martwe ptaki mogą leżeć w terenie kilka dni po nocy sylwestrowej.
• Spacery noworoczny i kontrolny traktujemy niezależnie, nie musisz więc w ankiecie zaznaczać ich powiązania ze sobą.
• Jeśli wracasz do punktu, z którego rozpocząłeś/aś spacer (czyli idziesz tam i z powrotem), w miarę możliwości nie wracaj tą samą trasą.
• Jeśli nie uda Ci się przeprowadzić dwóch spacerów, wprowadź do ankiety dane z jednego.
• Jeśli trasa obu spacerów będzie się różnić, trudno – mimo to wprowadź do ankiety dane z obu spacerów.
• Nie dotykaj i nie zabieraj martwych ptaków. Jeśli widzisz ptaki ranne lub wymagające pomocy, skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem dla dzikich zwierząt (ich wykaz znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).
Dziękujemy za pomoc!
Koordynatorzy badań (Ewa Zyśk-Gorczyńska, Michał Żmihorski)
Autor grafiki: Tomasz Samojlik
Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o badaniach.
%d bloggers like this: