Jakich urazów doznały drozdy, szpaki, kos, kowalik i sikora po uderzeniu w szybę?

Jakich urazów doznały drozdy, szpaki, kos, kowalik i sikora po uderzeniu w szybę?

Kolejne badania ptaków – ofiar kolizji z szybami za nami. Przebadaliśmy siedem ptaków: dwa drozdy śpiewaki (osobnik dorosły i młodociany), dwa szpaki (osobnik dorosły i młodociany), kosa, kowalika i sikorę modraszkę. Wszystkie ptaki były w bardzo dobrej kondycji. Zarówno osobniki młodociane, jak również osobniki dorosłe nie wykazywały żadnych oznak chorób zakaźnych, czy też innych, które mogłyby wpłynąć np. na zaburzenia koordynacji ruchu czy problemy ze wzrokiem.

Urazy jakich doznały w wyniku kolizji były następujące: U większości osobników stwierdzono wylewy krwawe w mózgowio oraz trzewioczaszce. Obecne były skrzepy krwi w workach powietrznych, a także w tchawicy czy przełyku. Zauważono także przekrwienia płuc. Nie stwierdzono wybroczyn, przekrwień czy ognisk martwiczych lub nieżytowych stanów zapalnych na błonach śluzowych oraz surowiczych innych układów. U badanych osobników stwierdzono także złamania kości udowych oraz obojczyków, a także uszkodzenia kości części szczękowej lub żuchwowej dzioba. Jedynie u młodocianego szpaka stwierdzono powiększenie nerek oraz silne przekrwienie, co jednak mogło być efektem upadku, w wyniku którego doszło do obrzęku narządu na skutek licznych krwotoków, o czym świadczyły liczne skrzepy, w tym także w okolicach nerek. Może to świadczyć, że ptak przeżył wypadek, a bezpośrednią śmierć zwierzęcia spowodowały doznane obrażenia.

Osobą koordynującą badania awiopatologiczne jest Kacper Kowalczyk („Szklane Pułapki”), który współpracuje z lekarzem weterynarii Wojciechem Borawskim (zdjęcia RTG) oraz studentką weterynarii Wiktorią Wierzbowską (pomoc podczas sekcji).

Autorem zdjęcia wyróżniającego post jest Daniel Grodziński (dziękuję Daniel)

Pozdrawiam,

Ewa

Szklane Pułapki

Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury

%d bloggers like this: