Mały krok w wielkiej sprawie

Mały krok w wielkiej sprawie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu na podstawie raportu Ewy Zyśk-Gorczyńskiej i Agnieszki Tomalki-Sadownik interweniuje w sprawie szklanych wiat przystanków na obszarze Dolnego Śląska.

Dolnośląskie gminy zostaną poinformowane o kolizyjności szklanych przystanków komunikacji zbiorowej oraz o potrzebie ich pilnego zabezpieczenia.

Czekamy na efekty. Mamy nadzieję, że gminy nie pozostaną obojętne i  podejmą działania tak ważne i potrzebne z punktu widzenia ochrony ptaków.

Więcej informacji na stronie RDOŚ we Wrocławiu: http://wroclaw.rdos.gov.pl/ochrona-ptakow-przed-zderzeniami-z-ekranami-i-wiatami-przystankow

Pozdrawiam

Ewa

„Szklane Pułapki”

 

%d bloggers like this: