Nowa publikacja!

Nowa publikacja!

Nowa publikacja!
Ultraviolet film reduces bird–glass collision risk
Skala problemu, jakim są kolizje ptaków z transparentnymi i lustrzanymi powierzchniami, jest poważna. Miliardy ptaków tracą życie, nie rozpoznając szklanej powierzchni jako bariery fizycznej. Niebezpieczne są duże szklane obiekty, ale realne zagrożenie stanowią również mniejsze konstrukcje, np. wiaty przystanków, szyby domów i mieszkań czy ekrany dźwiękochłonne. Aby zapobiegać kolizjom ptaków z szybami, należy je w odpowiedni sposób zabezpieczać, tak aby stały się elementem infrastruktury widocznym również dla ptaków. Nie zawsze jednak oznakowanie szkła przy użyciu np. naklejek, piaskowania czy malowania spełnia oczekiwania użytkowników obiektów czy wizji architektonicznej samego projektanta. Naprzeciw tego problemu wychodzą rozwiązania oparte na widzeniu przez ptaki promieniowania ultrafioletowego. Fundacja Szklane Pułapki (Ewa Zyśk-Gorczyńska) wraz Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences (Michał Żmihorski) sprawdzała skuteczność tego typu rozwiązań na szybach wiat przystankowych. Wykorzystaliśmy 8 przystanków autobusowych, dla których we wcześniejszych latach odnotowaliśmy dużą liczbę ptasich kolizji. Nasze wyniki, właśnie opublikowane w czasopiśmie Ornis Fennica, wskazują, że rozwiązania oparte na UV mogą być skuteczne w minimalizowaniu liczby ptasich zderzeń z szybami.
Folie UV wykorzystane w eksperymencie dostarczyła firma BirdShades, która od dłuższego czasu szuka skutecznych rozwiązań chroniących ptaki. To nowatorskie i przyjazne użytkownikom rozwiązanie może stać się przełomowym produktem dla branży deweloperskiej w Polsce i Europie. Kolejne testy tego produktu przed nami, o czym będziemy informować.
%d bloggers like this: