Podsumowanie „Hangover bird count – noworoczne liczenie martwych ptaków”

Podsumowanie „Hangover bird count – noworoczne liczenie martwych ptaków”

Podczas akcji zebraliśmy 310 ankiet: 210 ankiet dotyczyło spaceru noworocznego, 100 spaceru kontrolnego. Uczestnicy akcji przeszli łącznie 1393 km. Podczas spacerów zaleziono 94 martwych ptaków. Gatunkami ptaków najczęściej stwierdzanymi podczas spacerów były: gołąb miejski, kos, wróbel oraz sikory.
Więcej szczegółów w załączonym krótkim raporcie:
https://szklanepulapki.pl/…/Podumowanie-akcji-Hangover…
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w naszych badaniach.
Badania będą kontynuowane. Zapraszamy za rok ?
rys. wyróżniający post: Tomasz Samojlik
opracowanie graficzne raportu:

Darek Czernek

 

%d bloggers like this: