Tragiczny bilans jesiennej migracji…

Tragiczny bilans jesiennej migracji…

Przynajmniej tysiąc osobników nie przeżyło kolizji z budynkiem McCormick Place w Chicago.
Dlaczego ptaki uderzają w oświetlone nocą budynki?
Wiele gatunków ptaków migruje w nocy, wykorzystując dzienne godziny do odpoczynku i żerowania. Wciąż nie wiemy wszystkiego o ich orientacji w czasie nocnej wędrówki. Wiemy, że mają specjalne zmysły, które pozwalają im określić położenie względem punktu, z którego wystartowały, oraz kierunek lotu. Jeden z receptorów, umiejscowiony w oku, pozwala ptakom „zobaczyć” linie ziemskiego pola magnetycznego w obecności słabego naturalnego niebieskiego światła. Dodatkowo nawigują według gwiazd i punktów orientacyjnych na ziemi. Sztuczne i mocne oświetlenie zewnętrzne zaburza mechanizmy orientacji, które ewoluowały do przemieszczania się w ciemności i „pracy” z naturalnymi źródłami światła (Słońca, Księżyca i gwiazd). Wykazano, że czerwone długości fal świetlnych (występujące w większości źródeł sztucznego światła) zakłócają zmysł magnetyczny ptaków. Badania przeprowadzone w Niemczech i Rosji potwierdziły, że ptaki przelatujące przez wiązki czerwonego światła zmieniają kierunek lotu o kilka stopni kątowych, a nawet mogą pod ich wpływem zataczać pełne koła. Nocne światła miast powodują zatem, że ptaki zbaczają ze swoich tras migracji. Problem narasta w przypadku ptaków, które podczas wędrówki napotkają niesprzyjające warunki atmosferyczne, np. mgłę, burzę śnieżną, deszcz lub duże zachmurzenie. Zmuszone są wówczas do obniżania lotu i tym samym zbliżają się do sztucznego oświetlenia. Pozbawiane jednocześnie naturalnych źródeł światła i sygnałów magnetycznych, zdezorientowane, zaczynają latać w pobliżu oświetlonych obiektów, krążąc wokół nich przez wiele godzin. W konsekwencji dochodzi do śmiertelnych kolizji lub śmierci z wycieńczenia po długotrwałym, bezproduktywnym locie.
%d bloggers like this: