Wyniki kontroli DW 940 w Bielsku-Białej

Wyniki kontroli DW 940 w Bielsku-Białej

4 lipca br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadziła kontrolę Drogi Wojewódzkiej 940 w Bielsku-Białej. Celem kontroli, było sprawdzenie, czy przezroczyste ekrany akustyczne zlokalizowane w rejonie ulic Czerwonej i Wyzwolenia mają wpływ na śmiertelność ptaków. Kontrola ekranów potwierdziła przypadki śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z ich powierzchnią. Oględziny ww. ekranów wykazały łącznie 14 martwych ptaków, w różnym stopniu rozkładu.

Zalecenia RDOŚ w Katowicach: zastosowanie na ekranach akustycznych rozwiązań pozwalających na skuteczną ochronę ptaków przed zderzeniem z ich powierzchnią.

To są dobre wieści,

Ewa

„Szklane Pułapki”

 

%d bloggers like this: