Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznej Kompendium

Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznej Kompendium

„Skala problemu kolizji ptaków z transparentnymi powierzchniami jest olbrzymia. Każdego roku w ten sposób tracimy miliardy ptaków. Jest to właśnie ta krwawiąca na naszych oczach rana, której nie tamujemy wystarczająco skutecznie, chociaż trzymamy w dłoniach opatrunek w postaci gotowych rozwiązań minimalizujących liczbę ptasich wypadków. Zbyt wiele budynków w naszej przestrzeni zagraża ptakom i – co równie niepokojące – ciągle powstają nowe. Przyrodnicy podkreślają: szkło jest dla ptaków poważnym zagrożeniem, ale jednocześnie jest zagrożeniem, które najłatwiej możemy wyeliminować. Tego właśnie podejmujemy się w ramach działań Fundacji Szklane
Pułapki skupiającej autorów Poradnika, który właśnie trafił w Państwa ręce.
Szyby widoczne dla ptaków!
Zapraszamy do lektury,
Autorzy”
Link do publikacji:?

Kompendium

%d bloggers like this: