Ankieta

Podsumowanie „Hangover bird count – noworoczne liczenie martwych ptaków”
Podczas akcji zebraliśmy 310 ankiet: 210 ankiet dotyczyło spaceru noworocznego, 100 spaceru kontrolnego. Uczestnicy akcji przeszli łącznie 1393 km. Podczas spacerów zaleziono 94 martwych ptaków. Gatunkami ptaków najczęściej stwierdzanymi podczas spacerów były: gołąb miejski, kos, wróbel oraz sikory.
Więcej szczegółów w załączonym krótkim raporcie:
https://szklanepulapki.pl/…/Podumowanie-akcji-Hangover…

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w naszych badaniach.
Badania będą kontynuowane. Zapraszamy za rok 😉

 

Zachęcamy do udziału w badaniach naukowych i wypełnienia ankiety

Weź udział w naszych badaniach „Hangover bird count – noworoczne liczenia martwych ptaków”. Chcemy w nich ocenić wpływ fajerwerków sylwestrowych na śmiertelność ptaków. Petardy i fajerwerki płoszą ptaki, które, uciekając uderzają w drzewa i budynki i giną. Nie wiadomo jednak, jak często i w jakich środowiskach. Chcemy to sprawdzić, a Twój udział może nam pomóc.
Instrukcja udziału w badaniach:
1. Prosimy Cię o dwa spacery: noworoczny i kontrolny.
a. Na spacer noworoczny idź w Nowy Rok (01.01.2021, stąd nazwa projektu: „hangover bird count”).
b. Na spacer kontrolny idź przed Nowym Rokiem (między 19 a 30 grudnia 2020 r.) lub po: między 5 a 15 stycznia 2021 r., w dogodnym dla Ciebie dniu.
2. Oba spacery powinny odbyć się w miarę możliwości tą samą trasą i gdy jest jasno (godziny 7-15).
3. Podczas każdego spaceru obserwuj otoczenie i notuj:
a. liczbę martwych ptaków (niezależnie od ich lokalizacji, np. pod budynkiem, na trawniku itp.). Informację o braku martwych ptaków również zapisz.
b. gatunki martwych ptaków (jeśli potrafisz je oznaczyć)
c. datę i liczbę przebytych kilometrów (użyj odpowiedniej aplikacji w telefonie lub sprawdź trasę na mapie).
4. Po powrocie z każdego spaceru, najlepiej od razu, wprowadź zebrane dane do ankiety Google (bit.ly/HangoverBirdCount) również wtedy, gdy nie stwierdzisz żadnych martwych ptaków (to dla nas także cenna informacja).
Dodatkowe wyjaśnienia:
• Środowisko spaceru jest obojętne: może to być miasto, wieś, park, las itp.
• Zachęcamy do tego, aby oba spacery był jak najdłuższe.
• Termin 2-5 stycznia wyłączamy z badań, bo martwe ptaki mogą leżeć w terenie kilka dni po nocy sylwestrowej.
• Spacery noworoczny i kontrolny traktujemy niezależnie, nie musisz więc w ankiecie zaznaczać ich powiązania ze sobą.
• Jeśli wracasz do punktu, z którego rozpocząłeś/aś spacer (czyli idziesz tam i z powrotem), w miarę możliwości nie wracaj tą samą trasą.
• Jeśli nie uda Ci się przeprowadzić dwóch spacerów, wprowadź do ankiety dane z jednego.
• Jeśli trasa obu spacerów będzie się różnić, trudno – mimo to wprowadź do ankiety dane z obu spacerów.
• Nie dotykaj i nie zabieraj martwych ptaków. Jeśli widzisz ptaki ranne lub wymagające pomocy, skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem dla dzikich zwierząt (ich wykaz znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).
Dziękujemy za pomoc!
Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o badaniach.
dr Ewa Zyśk-Gorczyńska Fundacja Szklane Pułapki
dr hab. Michał Żmihorski Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża

   

 

 

 

 

 

 

 

Nasze dotychczasowe zaangażowanie

Jesteśmy autorami badań, stanowiących pierwszy na świecie kompleksowy opis znaczenia szklanych przystanków komunikacji zbiorowej w kontekście kolizji z ptakami. Nasze badania pomogły rozpoznać czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji, oszacować skalę zjawiska w Polsce, oraz przyczyniły się do podjęcia realnych działań ochronnych na rzecz ptaków.

LINKI DO NASZYCH PRAC:

Nauka w Polsce

Graffiti saves birds: A year-round pattern of bird collisions with glass busshelters