Autor
Nazwa przystanku Peowiaków Starówka
Województwo lubuskie
Miejscowość Zamość
Ślady odbicie
Gatunek
Data śmierci
Płeć ofiary
Wiek ofiary
Lokalizacja ofiary przód przystanku
Miejsce uderzenia zewnątrz wiaty | tył wiaty
Otoczenie trawnik Tory
Uwagi
Aktualny status Zatwierdzona