Autor
Numer drogi Nie wiem
Województwo świętokrzyskie
Miejscowość
Ślady martwy ptak
Miejsce znalezienia
Gatunek Bogatka | Parus major
Typ ekranu
Otoczenie teren zabudowany
Uwagi To stara obserwacja, nie dodana wcześniej ze wzlędu na brak możliwości wybrania ekranów akustycznych.
Aktualny status Zatwierdzona