Dzięki naszym działaniom dosłownie przed chwilą rozpoczęły się prace mające na celu zabezpieczenie 30000 mkw kolizyjnych ekranów akustycznych przy DK8 w miejscowości Jurowce.

Dzięki naszym działaniom dosłownie przed chwilą rozpoczęły się prace mające na celu zabezpieczenie 30000 mkw kolizyjnych ekranów akustycznych przy DK8 w miejscowości Jurowce.

Podczas 85 kontroli w/w ekranów odnotowano 257 przypadków śmiertelnych kolizji, reprezentowanych przez 45 gatunki ptaków. Wśród nich odnotowano dwa gatunki wymienione w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej: gąsiorka i jarząbka.

więcej informacji tutaj:
? https://www.facebook.com/szklanepulapki/posts/853575158393715

Dziękujemy:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]
OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Białystok

Największe brawa i uściski dla naszych kolegów i koleżanek z Fundacji: Sławomir Niedźwiecki, Agnieszka Aleksiejczuk, Irek Masłowski.4

%d bloggers like this: