Dodaj obserwację

Wybierz jedną z opcji poniżej, w zależności od tego, gdzie miała miejsce kolizja ptaka ze szklanym elementem. Dziękujemy!