O nas

 

dr Ewa Zyśk-Gorczyńska

Absolwentka wydziału Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2016 roku doktor nauk biologicznych, specjalność biologia. Pracownik Zakładu Ochrony Fauny Dolnośląskiej Stacji Terenowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Zainteresowania badawcze dotyczą biologii i ekologii dużych drapieżników oraz ekologii obszarów zurbanizowanych. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych. Od 2017 roku zaangażowana w badania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami przystanków. W wolnych chwilach fotografuje, chodzi po górach i słucha głosów ptaków.

Rola w projekcie: pomysłodawca i wykonawca badań, odpowiedzialna za koordynowanie prac terenowych oraz działań ochroniarskich przewidzianych w projekcie.

 

 

dr Agnieszka Tomalka-Sadownik

Absolwentka wydziału Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2017 roku doktor nauk biologicznych, specjalność biologia. Tematyka zainteresowań badawczych dotyczy ekologii kręgowców i ochrony przyrody na obszarach zurbanizowanych. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii i ochrony dzikich zwierząt. Autorka książki: „Ogród – ostoja zwierząt”. Współpracuje z czasopismami ekologicznymi takimi jak: Głos Przyrody, Eko i My i Ekonatura. Od 2017 roku zaangażowana w badania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami przystanków. W wolnych chwilach chodzi po górach, fotografuje i relaksuje się z książką.

Rola w projekcie: pomysłodawca i wykonawca badań, odpowiedzialna za koordynowanie prac terenowych oraz działań ochroniarskich przewidzianych w projekcie.

 

Kontakt:

szklanepulapki@gmail.com

www.facebook.com/szklanepulapki

 

Instytut Ochrony Przyrody PAN
Dolnośląska Stacja Terenowa
Podwale 75, 50-449 Wrocław

gorczynska@iop.krakow.pl