O nas

dr Ewa Zyśk-Gorczyńska

Absolwentka wydziału Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2016 roku doktor nauk biologicznych, specjalność biologia. Do 2018 roku pracownik Zakładu Ochrony Fauny Dolnośląskiej Stacji Terenowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Zainteresowania badawcze dotyczą biologii i ekologii dużych drapieżników oraz ekologii obszarów zurbanizowanych. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych. Od 2017 roku zaangażowana w badania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami przystanków. W wolnych chwilach fotografuje, chodzi po górach i słucha głosów ptaków.

Rola w projekcie: pomysłodawca i założycielka Rejestru „Szklane Pułapki”, wykonawca badań, odpowiedzialna za koordynowanie prac terenowych oraz działań ochroniarskich przewidzianych w projekcie.

 

 

 

Kontakt:

e-mail: szklanepulapki@gmail.com   lub   Szklane Pułapki

telefon: 609 120 762

 

dr Agnieszka Tomalka-Sadownik

Absolwentka wydziału Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2017 roku doktor nauk biologicznych, specjalność biologia. Tematyka zainteresowań badawczych dotyczy ekologii kręgowców i ochrony przyrody na obszarach zurbanizowanych. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii i ochrony dzikich zwierząt. Autorka książki: „Ogród – ostoja zwierząt”. Współpracuje z czasopismami ekologicznymi takimi jak: Głos Przyrody, Eko i My i Ekonatura. Od 2017 roku zaangażowana w badania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami przystanków. W wolnych chwilach chodzi po górach, fotografuje i relaksuje się z książką.

Rola w projekcie: do marca 2018 roku wykonawca badań, koordynowanie prac terenowych oraz działań ochroniarskich przewidzianych w projekcie. Współzałożycielka Rejestru „Szklane Pułapki”.

 

Zespół „Szklanych Pułapek” tworzą:

 

Marcela Adamczyk – absolwentka wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, inżynier Ochrony Środowiska oraz studentka Inżynierii Środowiska II st. Od wielu lat interesuje się ornitologią, a od dłuższego czasu interesuje się śmiertelnością ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi.

Rola w projekcie: monitoring wybranych ekranów akustycznych na obszarze Bielska-Białej.

 

 

 

 

 

Kacper Kowalczyk – student IV roku weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek SKN Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis”, Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a także dziennikarz Programu IV Polskiego Radia i autor artykułów popularnonaukowych o zwierzętach publikowanych m.in. w miesięczniku „Focus”, tygodniku „Gość Niedzielny” czy portalu „Ekologia.pl”. Zainteresowania naukowe dotyczę szeroko pojętych chorób ptaków, a w szczególności rozprzestrzenienia wirusa ospy ptaków (Avipoxvirus) wśród dzikich ptaków występujących na Dolnym Śląsku oraz zagadnienia z zakresu awiopatologii.

Rola w projekcie: przeprowadzanie badań awiopatologicznych.

 

 

Małgorzata Pietkiewicz – absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, od wielu lat angażuje się w działalność organizacji zajmujących się monitoringiem i ochroną ptaków (m.in. OTOP, ŚTO, KOO, KSSOP). Na co dzień wykonuje zlecenia na inwentaryzacje ornitologiczne oraz edukację przyrodniczą, a w wolnych chwilach obrączkuje ptaki we Wrocławskiej Grupie Obrączkarskiej ODRA. Przemierza stare lasy w poszukiwaniu bielików i fotografuje otaczający ją świat.

Rola w projekcie: koordynowanie i przeprowadzanie liczeń ptaków w pobliżu szklanych elementów infrastruktury, identyfikacja ptaków pochodzących z kolizji.

 

 

Marcelina Poddaniec – licealistka LO nr 7 we Wrocławiu, członek Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Od najmłodszych lat interesuje się naturą, z ukierunkowaniem na ptaki. Pasjonatka osteologii zwierząt. Zajmuje się identyfikacją gatunków na podstawie piór. W ramach udoskonalania tej umiejętności brała udział w wielu akcjach i obozach obrączkarskich.

Rola w projekcie: monitoring wybranych ekranów akustycznych na obszarze Wrocławia.

 

 

 

Hanna Sztwiertnia – absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2013 roku doktor nauk biologicznych, prowadziła badania nad ekologią behawioralną ptaków. Obecnie pracuje we własnej jednoosobowej firmie, zajmując się wieloma aspektami biologii: od edukacji po przyrodniczą pracę ekspercką. Współautorka wielu prac naukowych z dziedziny ornitologii. W wolnych chwilach zajmuje się obrączkowaniem ptaków (Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA), pracą w zarządzie Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, rysowaniem, porządkami w ogrodzie. Trenuje taniec irlandzki, a na co dzień słucha metalu.

Rola w projekcie: koordynowanie i przeprowadzanie liczeń ptaków w pobliżu szklanych elementów infrastruktury, identyfikacja ptaków pochodzących z kolizji.