O nas

Zarząd Fundacji:                                                                                                  

Ewa Zyśk-Gorczyńska, Romuald Mikusek, Małgorzata Pietkiewicz, Hanna Sztwiertnia

 

Zespół Szklanych Pułapek tworzą:

Ewa Zyśk-Gorczyńska – przyrodnik, ekolog, doktor nauk biologicznych. Zainteresowania badawcze dotyczą ekologii obszarów zurbanizowanych oraz biologii i ekologii dużych drapieżników. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych. Od kilku lat zaangażowana w badania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami. Pomysłodawca i założycielka Rejestru i Fundacji „Szklane Pułapki”, wykonawca badań, odpowiedzialna za koordynowanie prac terenowych oraz działań ochroniarskich. Doradza i pomaga inwestorom w tworzeniu projektów i budynków przyjaznych ptakom. W wolnych chwilach fotografuje, chodzi po górach i słucha głosów ptaków.

 

Romuald Mikusek – Przyrodnik, ekolog, ornitolog. Pracownik naukowy PN Gór Stołowych, choć współpracuje też z wieloma organizacjami pozarządowymi, w tym do niedawna ściśle z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Swoje badania prowadził głównie w Sudetach, ale również w innych częściach kraju, w tym w Parkach Narodowych: Biebrzańskim, Wigierskim, Bory Tucholskie i Białowieskim oraz w Karpatach i Ekwadorze. Obiektem jego badań są głównie sowy, zwłaszcza sóweczka, uszatka błotna i włochatka. Filmuje i nagrywa głosy ptaków. Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym „Poradnika ornitologa” i „Metod Badań i Ochrony Sów” (red.). Współprowadzący serialu „Misja Natura”. Zainteresowania: sport (aktywny), muzyka rockowa, dobry film i książka. www.rmikusek.pl.

Małgorzata Pietkiewicz absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, od wielu lat angażuje się w działalność organizacji zajmujących się monitoringiem i ochroną ptaków (m.in. OTOP, ŚTO, KOO, KSSOP). Na co dzień wykonuje zlecenia na inwentaryzacje ornitologiczne oraz edukację przyrodniczą, a w wolnych chwilach obrączkuje ptaki we Wrocławskiej Grupie Obrączkarskiej ODRA. Przemierza stare lasy w poszukiwaniu bielików i fotografuje otaczający ją świat. Koordynuje i przeprowadza liczenia ptaków w pobliżu szklanych elementów infrastruktury, zajmuje się szczegółową identyfikacją ptaków pochodzących z kolizji.

Hanna Sztwiertnia – absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2013 roku doktor nauk biologicznych, prowadziła badania nad ekologią behawioralną ptaków. Obecnie pracuje we własnej jednoosobowej firmie, zajmując się wieloma aspektami biologii: od edukacji po przyrodniczą pracę ekspercką. Współautorka wielu prac naukowych z dziedziny ornitologii. W wolnych chwilach zajmuje się obrączkowaniem ptaków (Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA), pracą w zarządzie Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, rysowaniem, porządkami w ogrodzie. Trenuje taniec irlandzki, a na co dzień słucha metalu. Koordynuje i przeprowadza liczenia ptaków w pobliżu szklanych elementów infrastruktury, zajmuje się szczegółową identyfikacją ptaków pochodzących z kolizji.

Marcela Adamczyk – absolwentka wydziału Ochrony Środowiska i Inżynierii Środowiskowej. Od wielu lat interesuje się ornitologią, a od dłuższego czasu interesuje się śmiertelnością ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi. Monitoruje wybrane ekrany akustyczne na obszarze Bielska-Białej.

 

 

Agnieszka Aleksiejczuk – przyrodniczka, fotografka. Współautorka książki „Puszczańskie giganty. Rzecz o białowieskich dębach.” Razem z ukochanym mężem wyszukuje olbrzymich drzew w Puszczy Białowieskiej; tam też wspólnie badają puszczańskie motyle, które stały się jej pasją numer jeden. Od 10 lat bada śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z liniami wysokiego napięcia, od kilku lat również w wyniku kolizji z ekranami dźwiękoszczelnymi i na drogach. Uwielbia jazz i dobre kino, głównie z dystrybucji Gutek Film.

 

Agnieszka Gołębiowskazajmuje się ochroną ptaków i nietoperzy w środowisku zurbanizowanym. Prowadzi stronę Dzikie Bielany – miasto bioróżnorodne, gdzie omawia problemy „dzikiego życia” w mieście. Współpracuje z Ptasim Patrolem Fundacji Noga w Łapę Jest członkinią OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jest też współredaktorką internetowej koalicji Zielone = Chronione działającej na rzecz dzikiej przyrody w miastach.

 

Monika Klimowicz – archeolożka z wykształcenia, ornitolożka z pasji i wyboru. Pracuje w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków jako specjalistka ds. komunikacji i edukacji oraz animatorka wolontariatu. Czynnie zaangażowana w doraźną pomoc ptakom i ekointerwencje (mistrzyni w pisaniu pism wszelakich 😉 ). Lubi włóczyć się po bezdrożach, łąkach i bagnach, czyli po miejscach, gdzie nie ma ludzi, za to jest dzika przyroda, którą z zapałem fotografuje.

 

Jakub Kotnarowski – magister biologii sp. ekologia i zarządzanie zasobami przyrody na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent kursu „Challenges of Sustainable Development” Fundacji Sendzimira, AGH w Krakowie oraz University of Florida. Członek Zarządu Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju w Poznaniu, specjalista ds. projektów, koordynator zadań zleconych przez miasto Poznań. Pomysłodawca programu „Ptaki w Mieście” oraz „Zostań Miejskim Przyrodnikiem” przybliżających dziką przyrodą w środowisku miejskim. Od 2016 r. inwentaryzuje ptaki gniazdujące na budynkach, prowadzi interwencje z zakresu ochrony przyrody. Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego Wydział Ochrony Środowiska 2017-2018 r., wykonawca i współautor stanowiska KDO ws. ochrony ptaków, przedstawiciel w Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego od 2019 r.

 

Sławomir Niedźwiecki (Dziku) – Od 10 lat koordynuje i realizuje wspólnie z zespołem monitoringi śmiertelności ptaków (głównie ginących w wyniku kolizji z linią wysokiego napięcia). Od 2017 roku prowadzi monitoring ekranów akustycznych na obszarze Białegostoku. Ulubione powiedzenie: „Dziczenie albo zdrowie -wybór należy do Ciebie!”. Pomimo niedźwiedziej sylwetki radzi sobie w tańcu nie najgorzej (jak i w innych dyscyplinach barowych). Koordynuje i przeprowadza na wybranych obiektach monitoring śmiertelności ptaków ginących w wyniku kolizji z przezroczystymi elementami infrastruktury na terenie woj. podlaskiego.

Katarzyna Udrycka – z wykształcenia tłumaczka przysięgła języka francuskiego, z pasji ornitolożka amatorka. Uczestniczka badań i monitoringów ornitologicznych. W ramach warszawskiej grupy Szklanych Pułapek prowadzi rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego na rzecz wprowadzenia w stolicy wiat przystankowych bezpiecznych dla ptaków (więcej o projekcie już niedługo!). Autorka projektów do budżetu obywatelskiego dotyczących ochrony drzew – naturalnych siedlisk wielu ptaków.
Adam Zbyryt – absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na Wydziale Leśnym. Pracownik i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP). Jako pierwszy zwrócił uwagę szerszej opinii publicznej w Polsce na problem śmiertelnych kolizji ptaków z przezroczystymi elementami infrastruktury w wydanym przez PTOP w 2012 roku „Poradniku ochrony ptaków przed kolizjami z przezroczystymi ekranami akustycznymi oraz oknami budynków”. Prowadził badania nad oznakowaniem ekranów akustycznych za pomocą sylwetek ptaków drapieżnych, wykazując ich całkowity brak skuteczności. Prowadzi wieloletnie projekty ochrony czynnej ptaków i ich siedlisk oraz badania naukowe z wielu dziedzin z zakresu biologii i ekologii, w tym tzw. „krajobrazu strachu”. Zaangażowany merytorycznie w kolację Niech Żyją! mającą na celu ustanowienie moratorium na zabijanie 13 gatunków dzikich ptaków, znajdujących się na liście zwierząt łownych.

 

Marta Żylska absolwentka Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Studiowała też historię sztuki. Swoją fascynacje ptakami realizuje m.in. malując ich akwarelowe portrety. Prowadzi stronę Warsaw Birds promujący ptaki Warszawy. Członkini koła naukowego im. S. Ostoji-Kotkowskiego przy Pracowni Komunikacji Intermedialnej – SOKi. W 2018 r. wraz z kołem naukowym brała udział w performansie pt: „Dziwny Ogród” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Na koncie ma m.in. wystawy: Ecologica/Mente w Magazzini dell’arte Contemporanea we włoskim Trapani, oraz „Niech żyją ptaki” w warszawskim Solatorium, gdzie zaprezentowała ptaki najczęściej spotykane na osiedlu Jazdów, ale też gatunki, które za sprawą działalności człowieka wymarły w ostatnich latach. Laureatka konkursu na mural „Wolskie odkrycie, prehistoryczne życie”, na warszawskiej Woli.

 

 

 

 

 

Agnieszka Tomalka-Sadownikabsolwentka wydziału Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2017 roku doktor nauk biologicznych, specjalność biologia. Tematyka zainteresowań badawczych dotyczy ekologii kręgowców i ochrony przyrody na obszarach zurbanizowanych. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii i ochrony dzikich zwierząt. Autorka książki: „Ogród – ostoja zwierząt”. Współpracuje z czasopismami ekologicznymi takimi jak: Głos Przyrody, Eko i My i Ekonatura. Od 2017 roku zaangażowana w badania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami przystanków. W wolnych chwilach chodzi po górach, fotografuje i relaksuje się z książką.

Do marca 2018 roku wykonawca badań, odpowiedzialna za koordynowanie prac terenowych oraz działań ochroniarskich przewidzianych w projekcie. Współzałożycielka Rejestru „Szklane Pułapki”.