O nas

Zarząd Fundacji:                                                                                                   Rada Fundacji:

Prezes: Ewa Zyśk-Gorczyńska                                                                           Przewodniczący: Kacper Kowalczyk

Wiceprezes: Adam Zbyryt                                                                                   Członek: Katarzyna Kurzawa

Członek Zarządu: Małgorzata Pietkiewicz

Członek Zarządu: Hanna Sztwiertnia

 

Numer KRS: 0000773436 NIP: 8943138561

Numer rachunku bankowego: 50 1140 2004 0000 3402 7862 7208

 

Zespół Szklanych Pułapek tworzą:

Ewa Zyśk-Gorczyńska – przyrodnik, ekolog, doktor nauk biologicznych. Zainteresowania badawcze dotyczą ekologii obszarów zurbanizowanych oraz biologii i ekologii dużych drapieżników. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych. Od kilku lat zaangażowana w badania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami. Pomysłodawca i założycielka Rejestru i Fundacji „Szklane Pułapki”, wykonawca badań, odpowiedzialna za koordynowanie prac terenowych oraz działań ochroniarskich. Doradza i pomaga inwestorom w tworzeniu projektów i budynków przyjaznych ptakom. W wolnych chwilach fotografuje, chodzi po górach i słucha głosów ptaków.

 

 

 

 

Małgorzata Pietkiewicz absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, od wielu lat angażuje się w działalność organizacji zajmujących się monitoringiem i ochroną ptaków (m.in. OTOP, ŚTO, KOO, KSSOP). Na co dzień wykonuje zlecenia na inwentaryzacje ornitologiczne oraz edukację przyrodniczą, a w wolnych chwilach obrączkuje ptaki we Wrocławskiej Grupie Obrączkarskiej ODRA. Przemierza stare lasy w poszukiwaniu bielików i fotografuje otaczający ją świat. Koordynuje i przeprowadza liczenia ptaków w pobliżu szklanych elementów infrastruktury, zajmuje się szczegółową identyfikacją ptaków pochodzących z kolizji.

 

Hanna Sztwiertnia – absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2013 roku doktor nauk biologicznych, prowadziła badania nad ekologią behawioralną ptaków. Obecnie pracuje we własnej jednoosobowej firmie, zajmując się wieloma aspektami biologii: od edukacji po przyrodniczą pracę ekspercką. Współautorka wielu prac naukowych z dziedziny ornitologii. W wolnych chwilach zajmuje się obrączkowaniem ptaków (Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA), pracą w zarządzie Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, rysowaniem, porządkami w ogrodzie. Trenuje taniec irlandzki, a na co dzień słucha metalu. Koordynuje i przeprowadza liczenia ptaków w pobliżu szklanych elementów infrastruktury, zajmuje się szczegółową identyfikacją ptaków pochodzących z kolizji.

 

Kacper Kowalczyk – student IV roku weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek SKN Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis”, Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a także dziennikarz Programu IV Polskiego Radia i autor artykułów popularnonaukowych o zwierzętach publikowanych m.in. w miesięczniku „Focus”, tygodniku „Gość Niedzielny” czy portalu „Ekologia.pl”. Zainteresowania naukowe dotyczę szeroko pojętych chorób ptaków, a w szczególności rozprzestrzenienia wirusa ospy ptaków (Avipoxvirus) wśród dzikich ptaków występujących na Dolnym Śląsku oraz zagadnienia z zakresu awiopatologii. Przeprowadza badania awiopatologicznych.

 

Katarzyna Kurzawa – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w księgowości, szczególnie budżetowej oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Prywatnie – pasjonatka tańca standardowego, żeglowania, snowboardu oraz biegania. Tworzy hand made – owe kartki okolicznościowe z papieru.

 

 

 

 

Marcela Adamczyk – absolwentka wydziału Ochrony Środowiska i Inżynierii Środowiskowej. Od wielu lat interesuje się ornitologią, a od dłuższego czasu interesuje się śmiertelnością ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi. Monitoruje wybrane ekrany akustyczne na obszarze Bielska-Białej.

 

 

 

Agnieszka Aleksiejczuk – przyrodniczka, fotografka. Współautorka książki „Puszczańskie giganty. Rzecz o białowieskich dębach.” Razem z ukochanym mężem wyszukuje olbrzymich drzew w Puszczy Białowieskiej; tam też wspólnie badają puszczańskie motyle, które stały się jej pasją numer jeden. Od 10 lat bada śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z liniami wysokiego napięcia, od kilku lat również w wyniku kolizji z ekranami dźwiękoszczelnymi i na drogach. Uwielbia jazz i dobre kino, głównie z dystrybucji Gutek Film.

 

 

 

 

Agnieszka Gołębiowskazajmuje się ochroną ptaków i nietoperzy w środowisku zurbanizowanym. Prowadzi stronę Dzikie Bielany – miasto bioróżnorodne, gdzie omawia problemy „dzikiego życia” w mieście. Współpracuje z Ptasim Patrolem Fundacji Noga w Łapę Jest członkinią OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jest też współredaktorką internetowej koalicji Zielone = Chronione działającej na rzecz dzikiej przyrody w miastach.

 

 

 

 

Monika Klimowicz – archeolożka z wykształcenia, ornitolożka z pasji i wyboru. Pracuje w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków jako specjalistka ds. komunikacji i edukacji oraz animatorka wolontariatu. Czynnie zaangażowana w doraźną pomoc ptakom i ekointerwencje (mistrzyni w pisaniu pism wszelakich 😉 ). Lubi włóczyć się po bezdrożach, łąkach i bagnach, czyli po miejscach, gdzie nie ma ludzi, za to jest dzika przyroda, którą z zapałem fotografuje.

 

 

Jakub Kotnarowski – magister biologii sp. ekologia i zarządzanie zasobami przyrody na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent kursu „Challenges of Sustainable Development” Fundacji Sendzimira, AGH w Krakowie oraz University of Florida. Członek Zarządu Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju w Poznaniu, specjalista ds. projektów, koordynator zadań zleconych przez miasto Poznań. Pomysłodawca programu „Ptaki w Mieście” oraz „Zostań Miejskim Przyrodnikiem” przybliżających dziką przyrodą w środowisku miejskim. Od 2016 r. inwentaryzuje ptaki gniazdujące na budynkach, prowadzi interwencje z zakresu ochrony przyrody. Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego Wydział Ochrony Środowiska 2017-2018 r., wykonawca i współautor stanowiska KDO ws. ochrony ptaków, przedstawiciel w Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego od 2019 r.

 

Romuald Mikusek – Przyrodnik, ekolog, ornitolog. Pracownik naukowy PN Gór Stołowych, choć współpracuje też z wieloma organizacjami pozarządowymi, w tym do niedawna ściśle z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Swoje badania prowadził głównie w Sudetach, ale również w innych częściach kraju, w tym w Parkach Narodowych: Biebrzańskim, Wigierskim, Bory Tucholskie i Białowieskim oraz w Karpatach i Ekwadorze. Obiektem jego badań są głównie sowy, zwłaszcza sóweczka, uszatka błotna i włochatka. Filmuje i nagrywa głosy ptaków. Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym „Poradnika ornitologa” i „Metod Badań i Ochrony Sów” (red.). Współprowadzący serialu „Misja Natura”. Zainteresowania: sport (aktywny), muzyka rockowa, dobry film i książka. www.rmikusek.pl.

Sławomir Niedźwiecki (Dziku) – Od 10 lat koordynuje i realizuje wspólnie z zespołem monitoringi śmiertelności ptaków (głównie ginących w wyniku kolizji z linią wysokiego napięcia). Od 2017 roku prowadzi monitoring ekranów akustycznych na obszarze Białegostoku. Ulubione powiedzenie: „Dziczenie albo zdrowie -wybór należy do Ciebie!”. Pomimo niedźwiedziej sylwetki radzi sobie w tańcu nie najgorzej (jak i w innych dyscyplinach barowych). Koordynuje i przeprowadza na wybranych obiektach monitoring śmiertelności ptaków ginących w wyniku kolizji z przezroczystymi elementami infrastruktury na terenie woj. podlaskiego.

 

Marcelina Poddaniec – licealistka LO nr 7 we Wrocławiu, członek Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Od najmłodszych lat interesuje się naturą, z ukierunkowaniem na ptaki. Pasjonatka osteologii zwierząt. Zajmuje się identyfikacją gatunków na podstawie piór. W ramach udoskonalania tej umiejętności brała udział w wielu akcjach i obozach obrączkarskich. Monitoruje wybrane ekrany akustyczne na obszarze Wrocławia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Tomalka-Sadownikabsolwentka wydziału Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2017 roku doktor nauk biologicznych, specjalność biologia. Tematyka zainteresowań badawczych dotyczy ekologii kręgowców i ochrony przyrody na obszarach zurbanizowanych. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii i ochrony dzikich zwierząt. Autorka książki: „Ogród – ostoja zwierząt”. Współpracuje z czasopismami ekologicznymi takimi jak: Głos Przyrody, Eko i My i Ekonatura. Od 2017 roku zaangażowana w badania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami przystanków. W wolnych chwilach chodzi po górach, fotografuje i relaksuje się z książką.

Do marca 2018 roku wykonawca badań, odpowiedzialna za koordynowanie prac terenowych oraz działań ochroniarskich przewidzianych w projekcie. Współzałożycielka Rejestru „Szklane Pułapki”.