O nas

Zarząd Fundacji:                                                                                                   Rada Fundacji:

Prezes: Ewa Zyśk-Gorczyńska                                                                           Przewodniczący: Kacper Kowalczyk

Wiceprezes: Adam Zbyryt                                                                                   Członek: Katarzyna Kurzawa

Członek Zarządu: Małgorzata Pietkiewicz

Członek Zarządu: Hanna Sztwiertnia

Kontakt:

e-mail: szklanepulapki@gmail.com   lub   Szklane Pułapki

telefon: 609 120 762

Numer KRS: 0000773436

REGON: 382662512, NIP: 8943138561

Numer rachunku bankowego: 50 1140 2004 0000 3402 7862 7208

Zespół Szklanych Pułapek tworzą:

Ewa Zyśk-Gorczyńska – doktor nauk biologicznych. Zainteresowania badawcze dotyczą biologii i ekologii dużych drapieżników oraz ekologii obszarów zurbanizowanych. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych. Od 2017 roku zaangażowana w badania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami przystanków. W wolnych chwilach fotografuje, chodzi po górach i słucha głosów ptaków.

Rola w projekcie: pomysłodawca i założycielka Rejestru i Fundacji „Szklane Pułapki”, wykonawca badań, odpowiedzialna za koordynowanie prac terenowych oraz działań ochroniarskich przewidzianych w projekcie.

 

 

 

 

Małgorzata Pietkiewicz – absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, od wielu lat angażuje się w działalność organizacji zajmujących się monitoringiem i ochroną ptaków (m.in. OTOP, ŚTO, KOO, KSSOP). Na co dzień wykonuje zlecenia na inwentaryzacje ornitologiczne oraz edukację przyrodniczą, a w wolnych chwilach obrączkuje ptaki we Wrocławskiej Grupie Obrączkarskiej ODRA. Przemierza stare lasy w poszukiwaniu bielików i fotografuje otaczający ją świat.

Rola w projekcie: koordynowanie i przeprowadzanie liczeń ptaków w pobliżu szklanych elementów infrastruktury, identyfikacja ptaków pochodzących z kolizji.

 

Hanna Sztwiertnia – absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2013 roku doktor nauk biologicznych, prowadziła badania nad ekologią behawioralną ptaków. Obecnie pracuje we własnej jednoosobowej firmie, zajmując się wieloma aspektami biologii: od edukacji po przyrodniczą pracę ekspercką. Współautorka wielu prac naukowych z dziedziny ornitologii. W wolnych chwilach zajmuje się obrączkowaniem ptaków (Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA), pracą w zarządzie Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, rysowaniem, porządkami w ogrodzie. Trenuje taniec irlandzki, a na co dzień słucha metalu.

Rola w projekcie: koordynowanie i przeprowadzanie liczeń ptaków w pobliżu szklanych elementów infrastruktury, identyfikacja ptaków pochodzących z kolizji.

 

Kacper Kowalczyk – student IV roku weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek SKN Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis”, Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a także dziennikarz Programu IV Polskiego Radia i autor artykułów popularnonaukowych o zwierzętach publikowanych m.in. w miesięczniku „Focus”, tygodniku „Gość Niedzielny” czy portalu „Ekologia.pl”. Zainteresowania naukowe dotyczę szeroko pojętych chorób ptaków, a w szczególności rozprzestrzenienia wirusa ospy ptaków (Avipoxvirus) wśród dzikich ptaków występujących na Dolnym Śląsku oraz zagadnienia z zakresu awiopatologii.

Rola w projekcie: przeprowadzanie badań awiopatologicznych.

 

 

 

Katarzyna Kurzawa – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w księgowości, szczególnie budżetowej oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Prywatnie – pasjonatka tańca standardowego, żeglowania, snowboardu oraz biegania. Tworzy hand made – owe kartki okolicznościowe z papieru.

 

 

 

 

 

Marcela Adamczyk – absolwentka wydziału Ochrony Środowiska i Inżynierii Środowiskowej. Od wielu lat interesuje się ornitologią, a od dłuższego czasu interesuje się śmiertelnością ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi.

Rola w projekcie: monitoring wybranych ekranów akustycznych na obszarze Bielska-Białej.

 

 

 

 

 

 

Marcelina Poddaniec – licealistka LO nr 7 we Wrocławiu, członek Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Od najmłodszych lat interesuje się naturą, z ukierunkowaniem na ptaki. Pasjonatka osteologii zwierząt. Zajmuje się identyfikacją gatunków na podstawie piór. W ramach udoskonalania tej umiejętności brała udział w wielu akcjach i obozach obrączkarskich.

Rola w projekcie: monitoring wybranych ekranów akustycznych na obszarze Wrocławia.

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Tomalka-Sadownik – absolwentka wydziału Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2017 roku doktor nauk biologicznych, specjalność biologia. Tematyka zainteresowań badawczych dotyczy ekologii kręgowców i ochrony przyrody na obszarach zurbanizowanych. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii i ochrony dzikich zwierząt. Autorka książki: „Ogród – ostoja zwierząt”. Współpracuje z czasopismami ekologicznymi takimi jak: Głos Przyrody, Eko i My i Ekonatura. Od 2017 roku zaangażowana w badania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami przystanków. W wolnych chwilach chodzi po górach, fotografuje i relaksuje się z książką.

Rola w projekcie: do marca 2018 roku wykonawca badań, koordynowanie prac terenowych oraz działań ochroniarskich przewidzianych w projekcie. Współzałożycielka Rejestru „Szklane Pułapki”.