Fundacja Szklane Pułapki

Certyfikat

Każda „przyjazna ptakom szyba” może uzyskać nasz certyfikat! Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Jak zdobyć certyfikat „Obiekt przyjazny ptakom” przyznawany przez Fundację Szklane Pułapki?

Wystarczy pozytywnie przejść procedurę audytu ornitologicznego. Więcej informacji na temat samego audytu znajduje się poniżej.

Logo certyfikatu przyznawanego przez Fundację Szklane Pułapki (znak zastrzeżony). Autorka: Natalia Juras

 

Audyt ornitologiczny dotyczący ochrony ptaków przed kolizjami ze szklanymi obiektami budowlanymi

 

Czym jest audyt?

To merytoryczna ocena dokumentacji i prac przedinwestycyjnych lub/i poinwestycyjnych pod względem ochrony ptaków przed kolizjami z transparentnymi obiektami budowlanymi. W ramach tej oceny dokonywane jest sprawdzenie lub/i nadzór poprawności sposobu i wykonania antykolizyjnych zabezpieczeń oraz zastosowanych materiałów.

Do kogo skierowany jest audyt?

Skierowany jest przede wszystkim do sektora budowlanego, czyli do inwestorów, zarządców, zamawiających, projektantów czy podmiotów pełniących nadzór (budowalny, przyrodniczy). Audyt wykonywany jest niezależnie od kubatury obiektu budowlanego. Naszą ofertę kierujemy również do administracji publicznej odpowiedzialnej za opiniowanie i uzgadnianie warunków inwestycji.

Kto przeprowadza audyt?

Za przeprowadzenie audytu odpowiedzialny jest ekspert lub grupa ekspertów posiadających wiedzę naukową i doświadczenie w zakresie zabezpieczania szklanych obiektów przed ptasimi kolizjami. Eksperci typowani są przez Zarząd Fundacji Szklane Pułapki i otrzymują pisemne potwierdzenie ich kwalifikacji.

Jakie korzyści?

Audyt zakończony jest sporządzeniem merytorycznej dokumentacji opiniującej zakwalifikowanie obiektu do przyznania certyfikatu: „Obiekt przyjazny ptakom”. Otrzymanie certyfikatu zatwierdza Zarząd Fundacji Szklane Pułapki.

Certyfikat: