Fundacja Szklane Pułapki

Literatura

Biber J. P. 1994. Transparente Schallschutzwände an Strassen und Vogelschlag. Eidg. Verkehrsund Energiewirtschaftsdepartement, Bundesamt für Strassenbau. Forschungsauftrag 58/91 auf Antrag der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute VSS. 33 S. Anhänge.

Bird-Friendly Building Design (Bird-Friendly Building Design). Poradnik dostępny na stronie: https://abcbirds.org/program/glass-collisions/

Dobrowolski K.A., Klimaszewski S.M., Szelęgiewicz H. 1971. Zoologia. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Warszawa.

Hager S. B., Trudell H., Mckay K. J., Crandall S. M., Mayer L. 2008. Bird density and mortality at windows. The Wilson Journal of Ornithology 120 (3): 550–564.

Klem D. Jr. 2009a. Avian mortality at windows: the second largest human source of bird mortality on earth. Proceedings of the Fourth International Partners in Flight Conference: Tundra to Tropics 244–251.

Klem D. Jr. 2009b. Preventing bird–window collisions. The Wilson Journal of Ornithology 121(2): 314–321.

Knioła T., Pakuła M. 2012.Sposoby minimalizacji kolizji ptaków z powierzchniami przezroczystymi – wyniki badań naukowych a polska praktyka. Przegląd Przyrodniczy XXIII: 121–135. (Knioła i Pakuła 2012)

Krzymowski T. 1998. Fizjologia zwierząt. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa.

Machtans C. S., Wedeles C. H. R., Bayne E. M. 2013. A First Estimate for Canada of the Number of Birds Killed by Colliding with Building Windows. Avian Conservation and Ecology 8(2): 6.

Mitrus C., Zbyryt A. 2017. Reducing avian mortality from noise barrier collisions along an urban roadway. Urban Ecosystems 1–6.  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11252-017-0717-7#enumeration

Przewodnik Collinsa Ptaki. 2009. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.

Szarski H. 1998. Historia zwierząt kręgowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2017. Szklane szyby przystanków – śmiertelne zagrożenie dla ptaków. Głos Przyrody 3: 24–26. (Tomalka-Sadownik, Zyśk-Gorczyńska 2017.)

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2018. Sposoby zapobiegania kolizjom ptaków z szybami okiennymi. Szklane Pułapki – Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury. Wałbrzych-Wrocław (Sposoby zapobiegania kolizjom ptaków z szybami okiennymi.).

Zbyryt A. 2012. Poradnik ochrony ptaków przed kolizjami z przezroczystymi ekranami akustycznymi oraz oknami budynków. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Białystok (Zbyryt 2012).

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2017. Szklane przystanki – (nie) widoczne zagrożenie dla ptaków. Ekonatura 12 (109): 22–24.

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018. Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą? Szklane Pułapki – Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury. Wałbrzych-Wrocław (Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą).

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018. Ptasie kolizje z szybami. Ptaki (1): 12-14. (Ptasie-kolizje-z-szybami).