My o ptakach

Nasze publikacje:

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2017. Szklane szyby przystanków – śmiertelne zagrożenie dla ptaków. Głos Przyrody 3: 24–26. (Tomalka-Sadownik, Zyśk-Gorczyńska 2017.)

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2017. Szklane przystanki – (nie) widoczne zagrożenie dla ptaków. Ekonatura 12 (109): 22–24.

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018. Ptasie kolizje z szybami. Ptaki (1): 12-14. Ptasie-kolizje-z-szybami

 

Broszury edukacyjne:

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2018. Sposoby zapobiegania kolizjom ptaków z szybami okiennymi. Szklane Pułapki – Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury. Wałbrzych-Wrocław (Sposoby zapobiegania kolizjom ptaków z szybami okiennymi.).

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018. Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą? Szklane Pułapki – Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury. Wałbrzych-Wrocław (Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą)

 

Prezentacje/wizualizacje:

Wizualizacja: Zabezpieczenie szklanych wiat przystanków.