Podsumowanie „Hangover bird count – noworoczne liczenie martwych ptaków”

Podsumowanie „Hangover bird count – noworoczne liczenie martwych ptaków”

Zebraliśmy 225 ankiet: 164 ankiet dotyczyło spaceru noworocznego, 61 spaceru kontrolnego. Dodatkowo przesłano do nas 3 informacje mailowe dotyczące martwych ptaków. Uczestnicy akcji przeszli łącznie 970 km. Podczas spacerów zaleziono 116 martwych ptaków (Tabela 1). Gatunkami ptaków najczęściej stwierdzanymi podczas spacerów były: gołąb miejski, kawka, gawron.

Hangover bird count 2022/2023

%d bloggers like this: