Kolejny raz pytamy u źródła. Minister Kowalczyk i Minister Kwieciński zapytani o ptaki i szyby.

W tym tygodniu Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury „Szklane Pułapki”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) oraz Centrum Promocji Ekorozwoju (CPE) skierowały prośbę do Ministra Środowiska oraz do Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydanie opinii w sprawie obowiązujących w Polsce wytycznych dotyczących zabezpieczania transparentnych elementów infrastruktury przed ptasimi …

Wrocław mówi NIE zabezpieczeniom szklanych wiat przystanków przed ptasimi kolizjami

Na nasze pismo w sprawie zabezpieczenia szklanych wiat przed ptasimi kolizjami skierowane do Prezydenta Miasta Wrocławia oraz do Urzędu Miasta Wrocław otrzymaliśmy odpowiedź od ZDiUM informującą: „nie ma obowiązku umieszczać na wiatach oznaczeń dodatkowo zwiększających widoczność szyb, w szczególności dla ptaków”. Taka postawa i działania nie wymagają już komentowania … …

Szklane wiaty przystanków nie muszą zabijać ptaków…

Przykład interwencji Urzędu Miasta w Nowej Soli w sprawie kolizyjnej szklanej wiaty pokazuje starą jak świat zasadę: dla chcącego – nic trudnego. Dlatego w minionym tygodniu kolejny raz zwróciliśmy się z prośbą do gmin na obszarze Dolnego Śląska o pilne zabezpieczanie szklanych wiat przystanków. W pismach podkreśliliśmy, że problem kolizji …

Jakich urazów doznały drozdy, szpaki, kos, kowalik i sikora po uderzeniu w szybę?

Kolejne badania ptaków – ofiar kolizji z szybami za nami. Przebadaliśmy siedem ptaków: dwa drozdy śpiewaki (osobnik dorosły i młodociany), dwa szpaki (osobnik dorosły i młodociany), kosa, kowalika i sikorę modraszkę. Wszystkie ptaki były w bardzo dobrej kondycji. Zarówno osobniki młodociane, jak również osobniki dorosłe nie wykazywały żadnych oznak chorób …

Niewidzialne staje się widzialne

Ekrany akustyczne w rejonie ulic: Czerwonej i Wyzwolenia w Bielsku-Białej (DW940) stają się widoczne dla ptaków. Sprawę w/w, niewłaściwie zabezpieczonych ekranów przedstawiałyśmy wielokrotnie, dlatego tylko krótkie przypomnienie: od marca do października 2017 roku ekrany te zabiły 102 ptaki z 25 gatunków (Rejestr „Szklane Pułapki”). Dziękujemy RDOŚ w Katowicach oraz MZD …

Wyniki kontroli DW 940 w Bielsku-Białej

4 lipca br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadziła kontrolę Drogi Wojewódzkiej 940 w Bielsku-Białej. Celem kontroli, było sprawdzenie, czy przezroczyste ekrany akustyczne zlokalizowane w rejonie ulic Czerwonej i Wyzwolenia mają wpływ na śmiertelność ptaków. Kontrola ekranów potwierdziła przypadki śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z ich powierzchnią. Oględziny ww. …

Mały krok w wielkiej sprawie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu na podstawie raportu Ewy Zyśk-Gorczyńskiej i Agnieszki Tomalki-Sadownik interweniuje w sprawie szklanych wiat przystanków na obszarze Dolnego Śląska. Dolnośląskie gminy zostaną poinformowane o kolizyjności szklanych przystanków komunikacji zbiorowej oraz o potrzebie ich pilnego zabezpieczenia. Czekamy na efekty. Mamy nadzieję, że gminy nie pozostaną obojętne …

Wiadomo, że nic nie wiadomo…

Otrzymaliśmy odpowiedź od GDOŚ w sprawie zabezpieczania szklanych obiektów przed ptasimi kolizjami. Tak jak się spodziewaliśmy, w Polsce nie ma jednoznacznych przepisów dotyczących zabezpieczania transparentnych powierzchni przed ptasimi kolizjami. Zachęcam do zapoznania się z pismem: Pismo GDOŚ 13.07.2018 Działamy dalej. Pozdrawiam, Ewa „Szklane Pułapki”

Jak grzyby po deszczu ….

Każdego miesiąca na trasie stałych kontroli przystanków odnotowuję powstawanie nowych szklanych wiat. Mija rok badań, czas więc na pewne podsumowanie: na przestrzeni niespełna roku powstało 20 nowych szklanych przystanków i stanowią one 1/3 kontrolowanych obecnie wiat. Pozdrawiam, Ewa „Szklane Pułapki”   Zdjęcie wyróżniające post przedstawia nową wiatę, która powstała w …

Różnorodność gatunkowa ptaków w pobliżu szklanych wiat przystanków

W minionym tygodniu policzyłyśmy ptaki w pobliżu szklanych wiat przystanków. Lista gatunków przedstawia się imponująco. Hania Sztwiertnia (koordynująca wraz z Gosią Pietkiewicz liczenia ptaków) odnotowała 41 gatunków, a wśród nich takie gatunki jak: krzyżówka, bocian biały, bocian czarny, myszołów, krogulec, pustułka, śmieszka, sierpówka, grzywacz, siniak, jerzyk, dymówka, oknówka, pliszka siwa, …