Ważna publikacja dotycząca kolizji ptaków ze szklanymi wiatami przystanków komunikacji zbiorowej

Ważna publikacja dotycząca kolizji ptaków ze szklanymi wiatami przystanków komunikacji zbiorowej

Badania polskich naukowców: Ewy Zyśk-Gorczyńskiej, Piotra SkorkiMichała Żmihorskiego po raz pierwszy na świecie kompleksowo opisały znaczenie szklanych wiat w kontekście kolizji z ptakami. Podczas kontroli prowadzonych na 81 przystankach notowana była obecność charakterystycznych śladów na szybach, wskazujących na kolizję, a także obecność martwych ptaków.

Wyniki: 155 kolizji ptaków z szybami przystanków, kilkadziesiąt martwych ptaków (z 17 gatunków). Najbardziej kolizyjna wiata posiadała aż 18 śladów kolizji!
Oczywiście liczba kolizji z pewnością była większa. Jednak po uderzeniu ptaka o szybę nie zawsze pozostawiany jest ślad. Interesujące, że zarówno zabrudzenia, jak i… graffiti pokrywające szklane panele zmniejszały prawdopodobieństwo uderzenia ptaka o wiatę. Prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji było najwyższe w miesiącach letnich i na obszarach wiejskich.

Rozwiązanie: pokrycie szklanych wiat przystankowych nieprzezroczystymi naklejkami/malunkami w celu zmniejszenia negatywnego wpływu tych konstrukcji na lokalną faunę ptaków.

link do artykułu: TUTAJ

Zachęcamy do lektury!
Tym bardziej, że Fundacja Szklane Pułapki dumnie afiliuje tej publikacji ???

%d bloggers like this: